Máme doma dieťa s poruchou pozornosti - čo to je a ako s ňou narábať?

Neustále sa vynára otázka, či ADHD vôbec existuje. Táto diagnóza sa určuje podľa symptómov, ktoré opisujú určité znaky správania sa. Pri takomto opise nemôžeme tvrdiť, že neexistujú. Môžeme si položiť otázku, či nám to pomôže a či teda dáva zmysel brať ju ako diagnózu. Aj keby sme ju hneď zajtra vymazali a vyškrtli z klasifikačného systému a rozhodli sa, že názov ADHD neexistuje, stále budú existovať impulzívne, hyperaktívne a nepozorné deti, ktoré trpia tým, že sa v našom školskom systéme nedokážu zaradiť a nedokážu nájsť stopercentné spojenie s ostatnými deťmi.

 

Nepozornosť u detí

Deti s ADHD vidia a počujú všetko. Ich zmyslová vnímavosť sa stáva problémom len vtedy, ak sa majú fokusovať na jednu úlohu. Často pôsobia dojmom, že nepočúvajú, že sú duchom neprítomné a je pre ne náročné dokončiť akékoľvek úlohy. Sú zábudlivé, strácajú predmety, ľahko sa nechajú vyrušiť. Avšak prechádzka lesom s dieťaťom s ADHD je dobrodružstvom. Počuje každého vtáčika, vidí každého chrobáčika. Funguje ako lovec – ľudia tak žili milióny rokov a profitovali z tejto predispozície.

Hyperaktivita detí

Ten, kto trpí silným nutkaním pohybu, bude s požiadavkou „ticho seď a sústreď sa“ vnímať ako utrpenie. Hyperaktívne deti pôsobia ako keby boli neustále pod prúdom. Kĺžu sa na stoličke, vrtia sa, hýbu rukami, nohami. Niekedy sa dokonca musia v strede vyučovacej hodiny prechádzať. Vo voľnom čase sa dá pozorovať hyperaktivita tak, že sa dieťaťu nedarí sedieť a venovať sa jednej činnosti, ale lozia kam sa len dá, lietajú hore-dole i napriek tomu že je to nevhodné. Donedávna vykonávali ľudia s ADHD fyzicky náročné práce. Pre poľnohospodára alebo remeselníka je silný hnací motor nesmierne výhodný. Ak sa však od neho vyžaduje aby presedel pol dňa a riešil matematické úlohy, stáva sa tento hnací motor problémom.

Impulzívnosť detí s ADHD

Impulzivita je vyjadrovaná neschopnosťou potláčať impulzy. Sú to reakcie len tak „z brucha“ bez rozmyslu, bez uvažovania nad dôsledkami. Predbiehajú sa v odpovedi, hoc nie sú na rade, skáču druhým do reči.. Impulzívnosť sa prejavuje aj v regulácii citov – v hneve rýchlo udrie, pri frustrácii zničí hračku. Toto správanie je pre okolie neznesiteľné a pre mnohých rodičov nepochopiteľné, že sa dieťa nevie poučiť z negatívnych dôsledkov a tým je dieťa vnímané ako nezrelé či nevychované.

Či je teda diagnóza ADHD užitočná, záleží od toho, ako sa s ňou zaobchádza. Diagnostika ADHD u detí je pomocná vtedy, keď Vám pomáha pochopiť Vaše dieťa, hľadať riešenia a stať sa spojencom v riešení jeho problémov a ťažkostí.

Keď je dieťaťu diagnostikovaná porucha ADHD, mnohí rodičia sa cítia bezradne a dezorientovane. Často chýba niekto, kto by poradil ako sa v tento situácii zachovať a aké opatrenia zvoliť.

V súčasnosti je okolo tejto témy zavádzaný ideologický boj a niektorí „chytráci“ propagujú jednoduché riešenia na zložité problémy:

- Keby sa rodičia venovali viac deťom, nebolo by žiadne ADHD.
- Predtým by dostal trest a hotovo.

- Keby sa rodičia venovali viac výchove, ich deti by sa vedeli správať...

Ušetrí Vám to nervy, ak sa do týchto diskusií vôbec nebudete zapájať. Vyhnite sa tiež čítaniu diskusií na internete a sústreďte sa na to, čo je pre Vaše dieťa dobré. Existuje viacero spôsobov, ako zaobchádzať s touto poruchou a neustále treba zvažovať zmenu tam, kde je nápomocná a kde je dosiahnuteľná.

Pýtate sa, ako môžete dieťaťu s ADHD pomôcť? Prečítajte si pár rád ako sa dá sebe i dieťaťu aspoň málo zjednodušiť život.

 

Tréning rodičovských zručností

Tento tréning je zameraný na zmenu komunikácie a interakcie s dieťaťom. Výchovná kompetencia zosilnie a rodičia si osvoja tie výchovné metódy, ktoré podporujú žiaduce správanie u detí. Okrem týchto zručností si rodič osvojí napríklad aj zaobchádzanie s pravidlami a hranicami.

Psychoterapia

Terapeutické prístupy podporujú dieťa v sebaovládaní, organizácii a vo všeobecnosti so zaobchádzaním s vonkajšími požiadavkami okolia. Deti sa učia vedome narábať so svojimi pocitmi a udržať ich na uzde, ovládnuť hnev či frustráciu.

Tréning sociálnych zručností

Tieto deti majú problém nájsť porozumenie a často sú rovesníkmi zosmiešňované. V tréningu sociálnych zručností sa deti učia, ako sa s právať k ostatným, konštruktívne riešiť problémy a vedieť reagovať v záťažových situáciách.

Terapia učenia

Koučing pri učení je terapia zameraná na situáciu dieťaťa v škole. Dieťa sa učí ako pracovať s motiváciou, ako odbúrať odpor k učeniu a efektívne sa pripravovať na skúšky.

Neurofeedback

Neurofeedback slúži na to, aby sa dieťa samo dozvedelo, ako môže ovplyvniť mozgovú činnosť tak, aby sa lepšie sústredilo. Dieťaťu sa na hlavu nasadia elektródy merajúce mozgové vlny. Tu sa začína proces učenia, pri ktorom dieťa pozerá film dovtedy, kým sú aktívne určité mozgové vlny. Len čo sa zasníva, film postupne bledne a zastane. Vďaka tomu sa dieťa postupne naučí ovládať aktivitu svojho mozgu.

 

Dá sa zredukovať príznaky ADHD stravou? Môže strava naozaj ovplyvňovať prejavy tejto diagnózy? Zistenie vplyvu stravy síce stále nie je jednoznačné, ale zrieknutím niektorých umelých farbív a konzervačných prípravkov, sa zdá byť pre mnohých cestou, ktorá dáva zmysel. Viaceré štúdie sa venujú napríklad pozitívnym vplyvom omega-3 mastných kyselín, zinku, horčíka, alebo železa na ADHD.

Všeobecne známe však je, že pri odbúravaní problémov s koncentráciou je nesmierne dôležitý pohyb. Dieťa s diagnostikovanou poruchou ADHD potrebuje pohyb rovnako ako soľ.

Napokon často pomôže aj myšlienka, že nie každý problém je vyriešiteľný a niekedy je potrebné sa s ním jednoducho zmieriť a akceptovať ho.

V každom prípade netreba zúfať a treba sa tomu postaviť so vztýčenou hlavou. Časom si určite osvojíte zručnosti, ktoré Vám ukážu, ako najjednoduchšie vychádzať s dieťaťom, dať mu porozumenie a posúvať ho vpred. Odporúčame však ostať v kontakte so špecialistom, psychológom alebo psychiatrom – alebo aj so všetkými súčasne a diskutovať o rôznych situáciách a o možnostiach ako ich riešiť. V školskom zariadení je možné využiť pomoc školského psychológa a začlenením dieťaťa získať pomoc špeciálneho pedagóga, ktorý mu pomôže v škole - v čase, keď mu neviete pomôcť Vy.

U nás na Slovensku pôsobí úspešný psychológ a výchovný poradca zameraný práve na diagnózu ADHD, ktorého stránku si určite pozrite: www.radovankyrinovic.sk prípadne jeho fb page. Mnohým z Vás môže napomôcť v riešení ich každodenných problémov, preto ak máte okolo seba niekoho so spomínanou diagnózou, neváhajte nakuknúť.

 

Použitá literatúra: Ako sa úspešne učiť s ADHD – Stefanie Rietzler (psychologička, riaditeľka Akadémie learncoachingu) a  Fabian Grolimund (psychológ, riaditeľ Akadémie learncoachingu)

Späť do obchodu